Balkans

Perry FactoryPerry’s products have been in use in the Baltic region for several years and we have built up a detailed understanding of the customer needs in this region. Please contact our local technical sales team to discuss your requirements in detail

Email: balkans@perryofoakley.co.uk

Call: +381 69 3881 552

Mi smo najiskusniji proizvođač opreme za transport sušenje i skladištenje žitarica iz Velike Britanije. Perry Engineering Ltd. konstruiše i proizvodi opremu i daje punu podršku u realizaciji projekata. Od prijema do 800 t/h - sušenja do 150 t/h do skladišta. Naša skladištna rešenja uključuju silose sa ravnim dnom i silose sa konusom.

 • Sušare
 • Trakaste sušare
 • Lančasti transporteri
 • Razne zakrivljene kombinacije transportera
 • Metalni usipni koš ili transporter usipnog koša
 • Transporteri za ponjenje podnih skladišta
 • Twin Trace transporteri
 • Elevatori sa trakom i koficama
 • Trakasti transporteri
 • Cevni i U pužni transporteri
 • Aspiracioni prečištači
 • Modularni galvanizovani kvadratni koševi
 • Silosi sa ravnim dnom
 • Cevni materijal i zasuni na koševimaStore Conveyor

Lančasti transporteri

 • Kapaciteti do 800 t/h na bazi pšenice 750kg/m³ pogodni za intezivan - stalni rad.
 • Nerđajući čelik / galvanizovani čelik / konstrukcije zašrićene prahom od mekog čelika-opcija.
 • Svaki transporter je konstruisan po zahtevu kupca  – farmerski, visoko zahtevni ili industrijski tipovi su dostupni.
 • U usipne koševe se može postavljati horizontalni ili zakrivljeni transoporter.

Više informacija >>>

Zakrivljene kombinacije transportera

 • Kapaciteti do 350 t/h na bazi pšenice 750kg/m³.intake
 • Zakrivljeni transporteri se koriste da pune elevator bez potrebe da elevator bude u jami što značajno umanjuje građevinske radove.
 • Zamenite kofičasti elevator i lančasti transporter jednim pod 90 stepeni zakrivljenim (kapaciteta do 50 t/h).
 • Benefiti od manjeg broja opreme su lakša instalacija i povezivanje uz uštedu novca.

Više informacija >>>

Metalni usipni koš ili transporter usipnog koša

               Metalni usipni koš

 • Može biti korišćen samo za protočne proizvode.
 • Konstruiše se u dužinama modula od 3 m do 6 m (industrijski do 8m) ili duplo kada se ove jedinice koriste zajedno.

Više informacija >>>

Transporter usipnog koša

 • Dužine od 1.5 m pa nadalje.
 • Kapaciteti do 800 t/h.

Više informacija >>>

Transporteri za ravnanje nasutog zrna i za punjenje podnog skladišta

 • Ovi transporteri povećavaju grain kapacitet skladišta dok minimalizuju rad opreme.Belt Conveyor
 • Oni su okačeni na šinama i profilima duž podnog skladišta i mogu manualno pomerati ili motorno po celoj dužini podnog skladišta.
 • Transporteri za ravnanje imaju otvoreno dno što dozvoljava punjenje skladišta do baze transportera.
 • Transporteri za punjenje nemaju celo dno otvoreno . Imaju zasune da pune koševe ili bunkere u odvojenim građevinama sa malom visinom.

Više informacija >>>

Twin Trace transporteri

 • Kapaciteti do 400 t/h na bazi pšenice 750 kg/m³.Twin Trace
 • Specijalno dizajnirani za transport materijala manje nasipne gustine i koji zahtevaju nežan transport sa malim brzinama lanca bez loma.
 • Dustupni su u zakrivljenoj i nagnutoj izvedbi.
 • Visoko otporna konstrukcija sa 5 mm debljine bazom transportera, 3 mm stranicama i poklopcem. Sa 5 mm debljine zaštitom za valjke lanca za kretanje preko 3 mm debele zaštite da se smanje troškovi održavanja.

Više informacija >>>

Elevatori sa trakom i koficama

 • Kapaciteti do 1000 t/h na bazi pšenice nasipne gustine 750kg/m³ pogodni za intenzivan – stalni rad.
 • Nerđajući čelik / galvanizovani čelik / konstrukcije zašrićene prahom od mekog čelika-opcija.
 • Osovina glave elevatora, remenica pogonske glave i sklop ležajeva su lako zamenjivi.
 • Ceo oseg senzora dostupan, senzori položaja trake i kontrole temperature ležajeva mogu biti isporučeni.

Više informacija >>>Levelling Conveyor

Trakasti transporteri

 • Kapaciteti do 800 t/h na bazi pšenice 750 kg/m³.
 • U farmerskim aplikacijama ovi transporteri su idealni za punjenje podnih skladišta, trakasti transporter može biti pozicioniran u osi i vrhu krova skladišta sa kolicima koja se pokreću i isipaju zrno duž celog skladišta izbegavajući formiranje nasutih kupa koje se dobijaju prilikom punjenja lančastim transporterima sa zasunima.
 • Dostupno je takođe mnogo nagnutih aplikacija do 30 stepeni u zavisnosti od vrste materijala koji se transportuje.
 • Jednostavna trodelna konstrukcija i tri valjka čine pouzdan sklop trakastog transportera.

Više informacija >>>

Cevni i U pužni transporteri

 • Standardni prečnici od 150 mm do 1000 m – I veće dimenzije su dostupne na zahtev.
 • Nerđajući čelik / galvanizovani čelik / konstrukcije zašrićene prahom od mekog čelika-opcija.Aspirator Pre Cleaner
 • Opcije sa lopaticama: promenjiva debljina, lopatice sa zaštitom, redukovan korak, sužene zavojnice, za mešanje, ojačane ili paletaste lopatice.
 • Konfiguracija pogonskog motoreduktora tačno prema zahtevima prostora.

Aspiracioni prečistač

 • Perry-jevi  postavljeni u liniji aspiracini prečistači otklanjaju prašinu, oklasak, opne, plevu i materijale koji su lakši od zrna.
 • Dostupan u tri kapaciteta – 30 t/h, 60 t/h i 150 t/h.
 • Zrnena masa se širi po celoj širini komore a vazduh joji struji kroz kaskade otklanja nečistoće iz zrnene mase.
 • Količina vazduha se može podešavati podesivom klapnom preko točka i lanca tako da bude odgovarajuća za različite kulture.

Modularni koševi i silosi

 • Kvadratni modularni silosi kapaciteta do 100 tona na bazi pšenice 750 kg/m³.
 • Silosi sa konusom kapaciteta do 1,554 tona na bazi pšenice 750 kg/m³
 • Silosi sa ravnim dnom kapaciteta do 11,000 tona na bazi pšenice 750kg/m³.
 • Sve galvanizovane konstrukcije.

Cevni elementi i zasuni na koševima

 • Perry Engineering Ltd. proizvodi zalihe celog opsega, skretnica, kolena i zasuna za koševe.
 • Kvadratne protočne cevi za zrno, kolena i račve od 150 mm  do 600 mm kvadratnog preseka.
 • Kružne protočne cevi za zrno, kolena i račve 1 mm debljine za prašinu i  vazduh ili 2 mm do 3 mm debljine za zrno.
 • Zasuni za koševe u opsegu od 150 mm kvadrat do 600 mm kvadrat. Mogu biti ručni sa čekrkom i lancem, motorni ili pneumatski.

Savana serija sušara za zrnaste kulture

 • Širine od 2 m do 6 m sa jednim ili 12 m sa duplim tornjem kapaciteta od 5 do 150 t/h.
 • Da bi se obezbedilo ravnomerno pomeranje zrna, sve sušare Savana serije su opremljene sa našim efikasnim, potpuno galvanizovanim, pneumatski kontrolisanim shutter ispustom (sa fosfor-bronzanom zaštitom na habajućim mestima). Sve sušare imaju pneumatski shutter ispust da osiguraju ravnomeran pokret zrna u celom sloju.
 • Kolona za zrno je dizajnirana bez ivica da se minimalizuje zadržavanje prašine i nečistoća. Sužavajući vazdušni kanali obezbeđuju ravnomeran protok vazduha kroz sloj zrna i uniformnu raspodelu vazduha kroz zrno zbog konstantnog pritiska.
 • Ekran na dodir PLC kontrolnog interfejsa se kontroliše mobilnom aplikacijom na daljinu (standardna oprema). Prijem izveštaja o sušenju je moguć, obaveštenja o aktivaciji alarma i izmenama podešavanja kada god ste konektovani na internet sa bilo kog mesta.

Perry trakasta sušara

 • Perry trakasta sušara je idealna za sušenje bilo kog teže protočnog proizvoda. Popularne aplikacije uklučuju biomasu, anaerobni digestat, razne trave i semena.
 • Topao vazduh ulazi odozgo prostujava sloj materijala i traku. Ovo čini našu sušaru idealnom i više odgovarajućom za sušenje lakih materijala nego što su tradicionalne trakaste sušare kod kojih se material produvava odozdo na gore. Ovo takođe znači da više vazduha prostrujava proizvod što povećava efikasnost sušenja.
 • Perry trakasta sušara nema lanac i skrepere; što prostor čini čistim. U sušarama sa lopaticama i lancima, kada se suše proizvodi kao što je trava ili bilje dolazi do zadržavanja proizvoda na raznim mestima zatim kvarenja i nagomilavanja bakterija. U Perry trakastoj sušari takođe su minimalne šanse da dođe do oštećenja materijala i material se praktično nigde ne može zadržavati. Pošto se proizvod dovodi direktno na traku tokom sušenja sušara je veoma nežna u manipulaciji proizvodom; ne može doći do oštećenja proizvoda koja mogu biti uzrokovana provlačenjem lanca i skrepera kroz sloj proizvoda kao kod tradicionalnih trakastih sušara.
 • Sporo kretanje i svega nekoliko pokretnih delova, maksimalno usporavaju habanje i troškove odnosno potrebe za održavanjem.